Afscheid en Welkom

Na jarenlange vrijwillig inzet hebben Martin Gjaltema en Rense Horinga besloten om te stoppen.
Voorzitter William Ytsma heeft ze namens de Stichting in het zonnetje gezet.
Mannen, bedankt!
    
 
Daarnaast zijn Lubbert Klaver en Benno Oosterbaan bereid gevonden om zitting te nemen in de Stichting.
Welkom en succes!